Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Joanneum
Studium Teologii w Białymstoku

Witaj na naszej stronie!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Studium Teologii

Dowiedz się jaka jest misja Studium Teologii w Białymstoku

Poznaj naszą ofertę edukacyjną – zostań katechetą!

Wszystkie niezbędne informacje by rozpocząć studia teologiczne.

AKTUALNOŚCI

Z Papieskiego wydziału teologicznego w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania z ofertą Studium Teologii w Białymstoku

Czytaj dalej

25 września 2021 r. o godz. 13.30 w Starym Kościele Farnym zostanie odprawiona Msza św. inaugurującą rok pracy dydaktycznej.

Czytaj dalej

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji „Wychowywać tak! Ale jak? Aktualizacja nauczania bł. ks. Michała Sopoćki”

Czytaj dalej

Dlaczego warto rozpocząć studia teologiczne?

GŁÓWNE DZIEDZINY TEOLOGII

PISMO ŚWIĘTE

Wstęp do Pisma Świętego, historia i geografia biblijna, egzegeza i teologia biblijna.

DOGMATYKA

Zajmuje się dogmatami samymi w sobie, odpowiada więc na pytanie: "Jak jest?".

TEOLOGIA FUNDAMENTALNA

Zajmuje się obroną wiary, wykazywaniem jej sensowności i racjonalności.

RELIGIOLOGIA

Zbiór nauk o religii, na który składają się nauki empiryczne o religii (religioznawstwo), filozofia religii i teologia religii.

Historia kościoła

Ukazuje zarys dziejów Kościoła powszechnego do czasów współczesnych z uwzględnieniem Kościoła lokalnego.

TEOLOGIA MORALNA

Zajmuje się moralnością czynów ludzkich w świetle Objawienia Bożego.

LITURGIKA

Zajmuje się liturgią Kościoła. Czyni to pod wieloma względami, powołując się na wielorakie aspekty.

KATECHETYKA

Podejmuje naukową refleksję nad katechezą. Dzieli się ja na: fundamentalną, szczegółową, materialną i formalną

DUCHOWOŚĆ

Ukazuje metodologię oraz historię duchowości zwłaszcza w jej zachodnim ujęciu.

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

1 List do Tymoteusza 4, 12-16

Pracownicy studium

Poznaj kadrę zarządzającą

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski
Dyrektor Studium
Ks. mgr lic. Leszek Jakoniuk
sekretarz studium

Kontakt

Studium Teologii w Białymstoku

Akademia Katolicka w Warszawie
Collegium Joanneum

NIP: 966 -17 -61-143
REGON: 04001813800055

Konto w Banku Millenium:
77 1160 2202 0000 0000 4861 6109

Adres

15-077 Białystok
ul. Warszawska 50

www: teologia.archibial.pl
e-mail: teologia@archibial.pl

tel. +48(85)7320104

budynek