Sprawy studenckie - zatwierdzenie tematu

 

 

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej


Każdy student, uczestnik seminarium naukowego, powinien złożyć podanie do Rady Wydziału Sekcji św. Jana Chrzciciela z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Podanie powinno zawierać dane personalne studenta, temat pracy magisterskiej, nazwę seminarium naukowego i wskazanie promotora (który własnoręcznie parafuje podanie swojego studenta).

 

 

wróć do menu