Informacja o rekrutacji 2013/2014
piątek, 07 czerwca 2013 11:21

Studium Teologii w Białymstoku jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcja św. Jana Chciciela. Celem Studium jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym zdobycia formacji teologicznej na poziomie akademickim. Studia odbywają się systemem zaocznym, trwają 6 lat i wieńczy je magisterium z Teologii w kierunku katechetecznym lub ogólnym. Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego począwszy od października w wymiarze 10 godzin. Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie akceptujące w całości regulamin studiów oraz towarzyszącą im formację duchową.

 

Nabór kandydatów na rok akademicki 2013/2014 odbywać się będzie od 15 - 30 czerwca i od 15 sierpnia do 15 września b.r. w Sekretariacie Studiów Teologii przy ulicy Warszawskiej 50.

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 

  1. Ankieta osobowa /formularz uczelni/ do pobrania
  2. Świadectwo dojrzałości /oryginał lub odpis/
  3. Opinia księdza proboszcza lub katechety
  4. Odpis /ksero /dowodu osobistego
  5. 4 fotografie
  6. Wpisowe 100 zł. /przy rezygnacji nie jest zwracane/

 

Dokumenty przyjmowane są tylko w komplecie.

 

Rozmowa kwalifikacyjna - 24 września, godzina 16:00

 

Godziny funkcjonowania sekretariatu:

poniedziałek-   nieczynne

wtorek-         12:00 - 16:00

środa-           12:00 - 16:00

czwartek-      12:00 - 16:00

piątek-           12:00 - 15:00

sobota-           9:00 - 14:00

 

 

Dyrekcja studium