O uczelni

Studium Teologii w Białymstoku jest filią Akademii Katolickiej w Warszawie, Collegium Joanneum. Celem Studium jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym pogłębienia wiedzy teologicznej i uzyskania kwalifikacji do nauczania religii. Studia odbywają się systemem zaocznym, trwają 6 lat i wieńczy je magisterium z Teologii.

Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego począwszy od października. Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie akceptujące w całości regulamin studiów oraz towarzyszącą im formację duchową.

Dyrektor
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz Studium
ks. mgr lic. Leszek Jakoniuk

15-077 Białystok
ul. Warszawska 50

e-mail: teologia@archibial.pl
web: www.teologia.archibial.pl