Profil studiów

 • 6 letnie niestacjonarne studia teologiczno – katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym
 • 2 letnie podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne
 • 2 letnie studium teologii dla świeckich
 • 2 letnie studium życia rodzinnego
 • roczne studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zajęcia odbywają się w piątki (w zależności od potrzeb w godz. 16.00 -17.30) i soboty (w godz. 9.00-16.30)

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

 • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich etapach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, średnie z wyłączeniem szkół specjalnych)
 • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach – studium teologii)

Ukończenie studium Życia Rodzinnego umożliwia:

 • metodyczne przygotowanie do wspierania rodzin w realizacji ich powołania
 • przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa
 • przygotowanie do posługi w kursach przedmałżeńskich
 • podjęcie pracy w charakterze doradcy rodzinnego w katolickich poradniach

Ukończenie studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. umożliwia:

 • przygotowanie intelektualno-duchowe i nabycie kwalifikacji do wykonywania posługi w parafii.