Umowa między Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Instytutem Teologicznym w Białymstoku

Dnia 28 września 2022 r. została podpisana umowa między Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Instytutem Teologicznym w Białymstoku. Umowę podpisali: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. dr hab. Andrzej Proniewski, Dyrektor Instytutu Teologicznego w Białymstoku