6 letnie niestacjonarne studia teologiczno – katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym

2 letnie podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne

2 letnie studium teologii dla świeckich

2 letnie studium życia rodzinnego

Roczne studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Akademia Biblijna

Zajęcia odbywają się w piątki (w zależności od potrzeb w godz. 16.00 -17.30) i soboty (w godz. 9.00-16.30)

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

  • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich etapach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, średnie z wyłączeniem szkół specjalnych)
  • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach – studium teologii).

Ukończenie studium Życia Rodzinnego umożliwia:

  • metodyczne przygotowanie do wspierania rodzin w realizacji ich powołania
  • przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa
  • przygotowanie do posługi w kursach przedmałżeńskich
  • podjęcie pracy w charakterze doradcy rodzinnego w katolickich poradniach.

Ukończenie studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. umożliwia:

  • przygotowanie intelektualno-duchowe i nabycie kwalifikacji do wykonywania posługi w parafii.


Akademia Biblijna to nowa inicjatywa doskonalenia wiedzy biblijnej
Zajęcia w ramach Akademii Biblijnej będą realizowane z teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Wykłady posłużą pogłębionej teologicznie oraz modlitewnej lekturze Pisma Świętego (Lectio divina). Będzie możliwe podejmowanie i realizowanie zagadnień na prośbę słuchaczy. 

Cel:

  • pogłębiona teologia biblijna ST i NT
  • nabycie umiejętności modlitewnego czytania Pisma Świętego (Lectio divina).

Wykłady będą się odbywały w Instytucie Teologicznym, w budynku Centrum Formacji Pastoralno – Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki, ul. Warszawska 50 w godz. 9.00-10.30 i 10.45-12.15 w soboty.

Terminy:
8.10; 29.10; 5.11; 12.11; 19.11; 26.11; 3.12 2022 roku i 14.01; 28.01; 11.02; 25.02; 29.04; 13.05; 27.05; 10.06 2023 r.