Instytut Teologiczny w Białymstoku jest afiliowany do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem Instytutu jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym pogłębienia wiedzy teologicznej i uzyskania kwalifikacji do nauczania religii. Studia odbywają się systemem zaocznym, trwają 6 lat i wieńczy je magisterium z Teologii.

Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego począwszy od października. Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie akceptujące w całości regulamin studiów oraz towarzyszącą im formację duchową.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz Instytutu
Teresa Leszczyńska Koziak

Instytut Teologiczny w Białymstoku
15-087 Białystok
ul. Kościelna 1A

e-mail: studium@archibial.pl
web: www.teologia.archibial.pl
tel.: 85 732 01 04

Konto do wpłat:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852