Antualności

Z Życia Instytutu Teologicznego

Zjazd kolędowy duszpasterzy i katechetów

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to hasło rozpoczętego niedawno roku duszpasterskiego, którego zamysłem jest obudzić w wiernych świadomość przynależności do Kościoła i poczucia odpowiedzialności za niego w dzisiejszym świecie. To zagadnienie przybliżał katechetom duchownym i świeckim archidiecezji białostockiej podczas …