STUDIA MAGISTERSKIE
Opłata 1000 zł za semestr

STUDIA PODYPLOMOWE
Opłata 1000 zł za semestr

(w przypadku trudności student jest zobowiązany do złożenia podania do sekretariatu z pokazaniem innych terminów opłat lub rozłożeniem na raty z konkretnymi terminami)

TEOLOGIA DLA ŚWIECKICH
Opłata 300 zł za semestr

AKADEMIA BIBLIJNA
Opłata 300 zł za rok

STUDIA I STOPNIA NAUK O RODZINIE
Opłata 1000 zł za semestr

Konto do wpłat: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852
Bank Pekao S.A.