Studia magisterskie

PROGRAM NAUCZANIA
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie – 6-letnie studia magisterskie
Kierunek: Teologia, Specjalność: Katechetyka

Liczba semestrów studiów: 12
W celu otrzymania stopnia magistra student pisze pracę magisterską, uczestniczy w wyznaczonych wykładach, seminariach oraz spełnia inne wymogi przewidziane normami. Student otrzymuje tytuł zawodowy magistra na kierunku teologia w specjalności katechetyki z uprawnieniami pedagogicznymi nauczania katechezy.
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)

Podstawa programowaStudia podyplomowe

PROGRAM NAUCZANIA
Niestacjonarne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne – 2-letnie studia podyplomowe

Podstawa programowa

Teologia dla świeckich

Podstawa programowaStudium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy

PROGRAM NAUCZANIA

Liczba semestrów: 2Studia I stopnia Nauk o Rodzinie

PROGRAM NAUCZANIA

Liczba semestrów: 6

Istnieje możliwość realizowania modułów indywidualnieNiestacjonarne podyplomowe studia Nauk o RodzinieKurs dokształcający o Rodzinie