Historia Kościoła: ks. dr Tadeusz Kasabuła, ks. dr Adam Szot

Katechetyka: ks. dr Bogdan Skłodowski, dr Maria Kondzior

Liturgika: ks. dr Tomasz Powichrowski, ks. dr Łukasz Żuk

Patrologia:  ks. dr Jerzy Lachowicz

Teologia biblijna: ks. dr Wojciech Michniewicz, ks. dr Marek Kowalczuk

Teologia dogmatyczna: ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Teologia duchowości: ks. dr Adam Ciereszko

Teologia moralna: ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz

Teologia pastoralna: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko