Rekrutacja na studia magisterskie, podyplomowe
i teologii dla świeckich w dniach 1.07-22.10.2023 r.

Dokumenty na Instytut Teologiczny w Białymstoku zróżnicowanych stopni można składać w sekretariacie (15-087 Białystok, ul. Kościelna 1A).

Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w zależności od charakteru studiów w trakcie trwania rekrutacji do dnia 22 października 2023 roku (włącznie).

Kandydaci na STUDIA MAGISTERSKIE są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie,
 • Ankieta z IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów),
 • Życiorys,
 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
 • Opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • Trzy zdjęcia,
 • Ksero dokumentu tożsamości,
 • Opłata rekrutacyjna – 100 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Koszt semestru – 1000 zł

Kandydaci na STUDIA I STOPNIA są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie,
 • Ankieta z IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów),
 • Życiorys,
 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
 • Opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • Trzy zdjęcia,
 • Ksero dokumentu tożsamości,
 • Opłata rekrutacyjna – 100 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Koszt semestru – 1000 zł

Kandydaci na STUDIA PODYPLOMOWE są zobowiązani do dostarczenia wydrukowanych dokumentów do sekretariatu Studium Teologicznego w Białymstoku (termin ostateczny to data rozmowy rekrutacyjnej).

Wymagane dokumenty:

⦁ Podanie,
⦁ Ankieta z IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów),
⦁ Życiorys (własnoręcznie podpisany),
⦁ Odpis i kopia dyplomu,
⦁ Opinia proboszcza / skierowanie władz zakonnych,
⦁ 2 zdjęcia (podpisane),
⦁ Opłata rekrutacyjna – 100 zł.

Kandydaci na STUDIUM TEOLOGII DLA ŚWIECKICH są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie,
 • zdjęcie,
 • ankieta (pobierz),
 • ksero dokumentu tożsamości.

Koszt semestru – 300 zł. Opłata rekrutacyjna – 50 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA REKRUTACYJNA oraz IMIĘ I NAZWISKO.


AKADEMIA BIBLIJA

To inicjatywa doskonalenia wiedzy biblijnej. Zajęcia w ramach Akademii Biblijnej będą realizowane z teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Wykłady posłużą pogłębionej teologicznie oraz modlitewnej lekturze Pisma Świętego (Lectio divina). Będzie możliwe podejmowanie i realizowanie zagadnień na prośbę słuchaczy. 

Celem jest pogłębienie teologii biblijnej ST i NT, oraz nabycie umiejętności modlitewnego czytania Pisma Świętego (Lectio divina).

Wymagane dokumenty:

⦁ ankieta (pobierz)

Koszt: 300 zł

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852


Stypendia

Student studiów magisterskich AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 4) zapomogi. Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz aktualnie dostępne)

Dokumenty na studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy można składać zarówno w sekretariacie Studium Teologii jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Żukiem – osobą odpowiedzialną za formację szafarzy nadzwyczajnych w Archidiecezji Białostockiej (tel. 694 425 552) – ankieta do pobrania i wypełnienia.

Dokumenty na Studia Nauk o Rodzinie można składać zarówno w sekretariacie Instytutu Teologicznego jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Kisielewskim (olukaszkisiel@gmail.com).

__________________________________________________________________

Kontakt: Instytut Teologiczny w Białymstoku, ul. Kościelna 1A, 15-087 Białystok

Sekretariat: tel. +48 (85)732 01 04; email: studium@archibial.pl teologia@archibial.pl

Harmonogram rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, na których nie ma postępowania kwalifikacyjnego: – studia niestacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie, II stopnia

1. Rejestracja odbywa się w systemie IRK od 1 lipca do 22 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

2. Kandydaci na studia po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do sekretariatu Instytutu na określony kierunek studiów. Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów.

3. Cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąć studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim, a nie posiadają dokumentu, który daje uprawnienie do studiowania w języku polskim zobowiązani są do: a) przystąpienia do centralnej weryfikacji znajomości języka polskiego terminy: 13 lipca 13 września.