Rekrutacja na studia magisterskie, podyplomowe
i teologii dla świeckich w dniach 28.06-28.10.2022 r.

Dokumenty na Instytut Teologiczny w Białymstoku zróżnicowanych stopni można składać w sekretariacie (15-077 Białystok, ul. Warszawska 50 – wejście od wewnętrznego dziedzińca sąsiadującego z Seminarium).

Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w zależności od charakteru studiów w trakcie trwania rekrutacji do dnia 28 października 2022 roku (włącznie).

Kandydaci na STUDIA MAGISTERSKIE są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie,
 • Ankieta (pobierz),
 • Życiorys,
 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
 • Opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • Trzy zdjęcia,
 • Ksero dokumentu tożsamości,
 • Opłata rekrutacyjna – 100 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Koszt semestru – 1000 zł

Kandydaci na STUDIA PODYPLOMOWE są zobowiązani do  dostarczenia wydrukowanych dokumentów do sekretariatu Studium Teologii w Białymstoku (termin ostateczny to data rozmowy rekrutacyjnej).

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne odbędzie się w siedzibie Studium Teologii w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 50.

Wymagane dokumenty:

⦁ Podanie,
⦁ Wydrukowany kwestionariusz osobowy (pobierz),
⦁ Życiorys (własnoręcznie podpisany),
⦁ Odpis i kopia dyplomu,
⦁ Opinia proboszcza / skierowanie władz zakonnych,
⦁ 2 zdjęcia (podpisane),
⦁ Opłata rekrutacyjna – 100 zł.

Kandydaci na STUDIUM TEOLOGII DLA ŚWIECKICH są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie,
 • zdjęcie,
 • ankieta (pobierz),
 • ksero dokumentu tożsamości.

Koszt semestru – 250 zł. Opłata rekrutacyjna – 50 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA REKRUTACYJNA oraz IMIĘ I NAZWISKO.


AKADEMIA BIBLIJA

Jest to nowa inicjatywa doskonalenia wiedzy biblijnej. Zajęcia w ramach Akademii Biblijnej będą realizowane z teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Wykłady posłużą pogłębionej teologicznie oraz modlitewnej lekturze Pisma Świętego (Lectio divina). Będzie możliwe podejmowanie i realizowanie zagadnień na prośbę słuchaczy. 

Celem jest pogłębienie teologii biblijnej ST i NT, oraz nabycie umiejętności modlitewnego czytania Pisma Świętego (Lectio divina).

Wymagane dokumenty:

⦁ ankieta (pobierz)

Koszt: 300 zł

Konto do wpłaty:
Bank Pekao S.A.
Numer konta: 62 1240 5211 1111 0011 1083 7852


Stypendia

Student studiów magisterskich AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 4) zapomogi. Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz aktualnie dostępne)

Dokumenty na studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy można składać zarówno w sekretariacie Studium Teologii jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Żukiem – osobą odpowiedzialną za formację szafarzy nadzwyczajnych w Archidiecezji Białostockiej (tel. 694 425 552) – ankieta do pobrania i wypełnienia.

Dokumenty na Studium Życia Rodzinnego można składać zarówno w sekretariacie Instytutu Teologicznego jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Kisielewskim odpowiedzialnym za Studium Życia Rodzinnego w Archidiecezji Białostockiej (olukaszkisiel@gmail.com). Od września możliwość rekrutacji na stronie www.rodzinabialystok.pl

__________________________________________________________________

Kontakt: Instytut Teologiczny w Białymstoku, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok

Sekretariat: tel. +48 (85)732 01 04; email: studium@archibial.pl teologia@archibial.pl