News

Zjazd kolędowy duszpasterzy i katechetów

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to hasło rozpoczętego niedawno roku duszpasterskiego, którego zamysłem jest obudzić w wiernych świadomość przynależności do Kościoła i poczucia odpowiedzialności za niego w dzisiejszym świecie. To zagadnienie przybliżał katechetom duchownym i świeckim archidiecezji białostockiej podczas …

Sympozjum pt. „Rodzina w nauczaniu bł. ks. Michała Sopoćki”

24 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Rodzina w myśli bł. ks. Michała Sopoćki”. Podczas konferencji, która odbywała się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej miała miejsce promocja reprintu doktoratu ks. Sopoćki z 1926 r. pt. „Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. Studium etyczno-prawne”.

Warszawski Festiwal Teologiczny

W dniach 5-8 maja 2022 r. w Warszawie odbył się Warszawski Festiwal Teologiczny organizowany przez Akademię Katolicką w Warszawie. Było to święto teologii – nauki, która rozjaśnia drogi prowadzące do Boga i drugiego człowieka.

Zjazd Paschalny duszpasterzy i katechetów

Duchowni i świeccy katecheci Archidiecezji Białostockiej uczestniczyli w Zjeździe Paschalnym, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „(R)ewolucja duszpasterstwa młodzieży” . Referaty podczas konferencji wygłosili ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski z UKSW oraz ks. Adam Kłonowski, kapłan diecezji włocławskiej.

Drugie spotkanie koordynatorów prac synodalnych w parafiach

28 lutego 2022 r. odbyło się drugie spotkanie koordynatorów odpowiedzialnych za prace synodalne w parafiach. W spotkaniu poświęconym dynamice prac synodalnych w poszczególnych dekanatach wraz z księżmi i osobami świeckimi za całej archidiecezji wziął udział Abp. Józef Guzdek.