Opłaty za studia

STUDIA MAGISTERSKIE
Opłata 1000 zł za semestr – wpłaty do 15 kwietnia 2020 r.

STUDIA PODYPLOMOWE
Opłata 1000 zł za semestr – wpłaty do 15 kwietnia 2020 r.

(w przypadku trudności student jest zobowiązany do złożenia podania do sekretariatu z pokazaniem innych terminów opłat lub rozłożeniem na raty z konkretnymi terminami)

TEOLOGIA DLA ŚWIECKICH
Opłata 200 zł za semestr – wpłaty do 15 kwietnia 2020 r.

Konto do wpłat: 77 1160 2202 0000 0000 4861 6109
Bank Millenium, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok