Plan zajęć

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE STUDIUM TEOLOGII W BIAŁYMSTOKU

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Z powodu sytuacji epidemicznej w sobotę 17 października zajęcia są odwołane. Od soboty 24 października zajęcia będą prowadzone zdalnie. Wszyscy studenci i pracownicy są proszeni o przesłanie, jako niezbędny kontakt, swojego adresu mailowego na adres teologia@archibial.pl. Zajęcia będą prowadzone na platformie Microsoft Teams.

Uwaga! Zmiana dotycząca wykładów z teologii biblijnej:
Studentów studiów jednolitych 6-letnich niestacjonarnych nie obowiązują wykłady podane w rozkładzie zajęć ze względu na konflikt z lektoratami z jęz. łacińskiego i jęz. nowożytnego. Oddzielnie zostaną przeprowadzone dla nich – czyli dla studentów roku IV – wykłady z teologii biblijnej w następujących terminach i godzinach:
8 maja, godz. 12.45-14.15
15 maja, godz. 9.00-14.15
22 maja, godz. 10.45-14.15

Studia magisterskie semestr II – PDF

Studia podyplomowe semestr II – PDF

Teologia dla świeckich semestr II – PDF