Rekrutacja

Dokumenty na Studium Teologii w Białymstoku zróżnicowanych stopni można składać w sekretariacie (15-077 Białystok, ul. Warszawska 50 – wejście od wewnętrznego dziedzińca sąsiadującego z Seminarium).

Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w zależności od charakteru studiów w trakcie trwania rekrutacji do dnia 30 września 2021 roku (włącznie).

Kandydaci na STUDIA MAGISTERSKIE są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
– podanie,
– ankieta (pobierz),
– życiorys,
– świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
– opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
– trzy zdjęcia,
– ksero dokumentu tożsamości,
– zaświadczenie lekarskie,
– opłata wpisowa: 85 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Millenium, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok
Numer konta: 77 1160 2202 0000 0000 4861 6109

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Koszt semestru – 1000 zł

Kandydaci na STUDIA PODYPLOMOWE są zobowiązani do  dostarczenia wydrukowanych dokumentów do sekretariatu Studium Teologii w Białymstoku (termin ostateczny to data rozmowy rekrutacyjnej).

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne odbędzie się 9 października 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Studium Teologii w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 50.

Wymagane dokumenty:

⦁ Podanie
⦁ Wydrukowany kwestionariusz osobowy (pobierz)
⦁ Życiorys (własnoręcznie podpisany)
⦁ Odpis i kopia dyplomu
⦁ Opinia proboszcza / skierowanie władz zakonnych
⦁ 2 zdjęcia (podpisane)
⦁ Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Kandydaci na STUDIUM TEOLOGII DLA ŚWIECKICH są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  • podanie
  • zdjęcie
  • ankieta (pobierz)
  • ksero dokumentu tożsamości

Koszt semestru – 200 zł. Opłata wpisowa – 50 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Millenium, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok
Numer konta: 77 1160 2202 0000 0000 4861 6109

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Stypendia

Student studiów magisterskich AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 4) zapomogi. Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz aktualnie dostępne)

Dokumenty na studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy można składać zarówno w sekretariacie Studium Teologii jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Żukiem – osobą odpowiedzialną za formację szafarzy nadzwyczajnych w Archidiecezji Białostockiej (tel. 694.425.552) – ankieta do pobrania i wypełnienia. Dokumenty na Studium Życia Rodzinnego można składać zarówno w sekretariacie Studium Teologii jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Kisielewskim odpowiedzialnym za Studium Życia Rodzinnego w Archidiecezji Białostockiej (olukaszkisiel@gmail.com). Od września możliwość rekrutacji na stronie www.rodzinabialystok.pl

____________________________________________________________________

Kontakt: Studium Teologii w Białymstoku, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok

Sekretariat: tel. 600.318.851; email: teologia@archibial.pl