Egzamin ex universa i magisterski

W dniu 28 maja 2022 r. odbył się egzamin ex universa z teologii do którego przystąpili:

s. Hrynchyk Katsiaryna

Mroczko Weronika

Daniel Matysiuk

Skład Komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący:

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski (teologia fundamentalna)

Członkowie:

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (teologia dogmatyczna)

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (teologia moralna)

Ks. dr Marek Kowalczuk (Pismo Święte)

Wszyscy studenci zdali pozytywnie. Gratulujemy!

W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyły się obrony prac magisterskich:

s. Hrynchyk Katsiaryna

Temat pracy: „Asceza pokarmowa Ojców pustyni.”

Praca pod kierunkiem ks. dr. Jerzego  Lachowicza

Recenzent ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Jarzyński  Marek

Temat pracy: „Związek Kapłanów Archidiecezji Wileńskiej „Unitas” na łamach Wiadomości  Archidiecezjalnych Wileńskich”

Praca pod kierunkiem: ks. dr. Adama Szota

Recenzent ks. dr Tadeusz Kasabuła

Mojeścik Janusz Edwin

Temat pracy: ”Acedia jako wezwanie do walki duchowej w polskojęzycznej literaturze przedmiotu”

Praca pod kierunkiem: ks. dr. hab. Radosława Kimszy

Recenzent ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Mroczko Weronika

Temat pracy: Małżeństwo jako droga do świętości w życiu świętych Ludwika i Zelii Martin na podstawie polskojęzycznej literatury przedmiotu”.

Pracapod kierunkiem ks. dr. hab. Radosława Kimszy

Recenzent ks. dr hab. Andrzej Proniewski Egzamin przebiegł pomyślnie. Gratulujemy nowym magistrom teologii!