Konferencja naukowa pt. „WIARA CZY ROZUM. FAŁSZYWY DYLEMAT”

21 października 2023 r. w ramach  41. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku, słuchacze Instytutu Teologicznego wzięli udział w konferencji naukowej pt. „WIARA CZY ROZUM. FAŁSZYWY DYLEMAT”. Konferencja odbyła się w auli św. Kazimierza  w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Uczestnicy wysłuchali wykładów:    

•          „Wiara czy rozum? Starożytność i współczesność” – prof. dr hab. Ryszard Legutko (UJ)

•          „Wiara i rozum w erze cyfrowej” –  o. prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum w Krakowie)

•          „Epistemologiczne znaczenie wiedzy objawionej w encyklice Fides et Ratio” – prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)

•          „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom?” –  prof. dr. hab. Michał Kleiber (PAN).

Konferencję i debatę poprowadził ks. Henryk Zieliński (dziennikarz i publicysta, red. nacz. Tygodnika „Idziemy”, Diecezja Warszawsko – Praska).