Wydział Studiów nad Rodziną UKSW będzie kształcił studentów białostockiego Instytutu Teologicznego

Porozumienie w tej sprawie podpisali rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, dyrektor Instytutu Teologicznego w Białymstoku ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. ucz. oraz dziekani dwóch wydziałów UKSW: Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik i Wydziału Studiów nad Rodziną ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski.

Współpracę z Instytutem Teologicznym w Białymstoku nasz Uniwersytet rozpoczął już rok temu. W tym roku pierwszych szesnaście osób z białostockiego Instytutu Teologicznego otrzymało promocję na UKSW.

– Cieszymy się z rozwoju naszej współpracy, która już przynosi owoce  – powiedział po podpisaniu  aneksu do umowy ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

Studenci I cyklu białostockiego Instytutu Teologicznego, zyskali status studentów Wydziału Teologicznego UKSW na kierunku teologia, na mocy umowy podpisanej we wrześniu 2022 r.  W myśl umowy Instytut zachował odrębność organizacyjno-prawną i rządzi się własnym statutem. Zajęcia I cyklu i studia podyplomowe odbywały się w tym roku w siedzibie Instytutu według programów nauczania i planów studiów zgodnych ze statutem Wydziału Teologicznego UKSW.

Od roku akademickiego 2023/2024 studenci Instytutu Teologicznego  z Białegostoku będą kształcić się także na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

— Dla nas oznacza to umożliwienie osobom świeckim, studiującym w naszym Instytucie, rozwoju naukowego i podniesienie kompetencji – mówił ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. ucz. z Instytutu Teologicznego w Białymstoku.