Podstawa programowa

Studia magisterskie

PROGRAM NAUCZANIA
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie – 6-letnie studia magisterskie
Kierunek: Teologia, Specjalność: Katechetyka

Liczba semestrów studiów: 12
W celu otrzymania stopnia magistra student pisze pracę magisterską, uczestniczy w wyznaczonych wykładach, seminariach oraz spełnia inne wymogi przewidziane normami. Student otrzymuje tytuł zawodowy magistra na kierunku teologia w specjalności katechetyki z uprawnieniami pedagogicznymi nauczania katechezy.
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)

Podstawa programowa w wersji pdf

 

Studia podyplomowe

PROGRAM NAUCZANIA
Niestacjonarne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne – 2-letnie studia podyplomowe

Regulamin studiów w wersji pdf

Podstawa programowa w wersji pdf

 

Teologia dla świeckich

Podstawa programowa w wersji pdf

 

Studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy

PROGRAM NAUCZANIA

Liczba semestrów: 2

W celu zasadniczego przygotowania do sprawowania posługi szafarza nadzwyczajnego Komunii św. w parafii kandydat uczestniczy w następujących zajęciach:

Lp.

Liczba godzin

1

Uczestnictwo świeckich w życiu i misji Kościoła

1 godz.

2

Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki

1 godz.

3

Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii

1 godz.

4

Liturgika

1 godz.

5

Prawo kanoniczne.

4 godz.

6

Starotestamentalne przygotowanie do Eucharystii

1 godz.

7

Jezus ustanawiający Eucharystię

1 godz.

8

Eucharystia w pierwotnym Kościele

1 godz.

9

Praktyka przyjmowania i udzielania Komunii św. w pierwszych wiekach

1 godz.

10

Świętowanie niedzieli – możliwości i zagrożenia

1 godz.

11

Kształtowanie kultury świętowania niedzieli

1 godz.

12

Podstawy dobrej komunikacji z osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, chorymi i w podeszłym wieku

1 godz.

13

Podstawy dobrej komunikacji z osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, chorymi i w podeszłym wieku

1 godz.

14

Teologia dogmatyczna

4 godz.

15

Teologia pastoralna

2 godz.

16

Duszpasterstwo chorych

2 godz.

17

Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo

1 godz.

18

Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą świętą

1 godz.

19

Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas i poza Mszą świętą

2 godz.

20

Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie celebransa.

1 godz.

21

Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii Świętej

1 godz.

22

Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka

2 godz.

 

 

 

Studium Życia Rodzinnego

PROGRAM NAUCZANIA

Liczba semestrów: 2

Istnieje możliwość realizowania modułów indywidualnie

Moduł I- Laboratorium miłości

CELE

  • Zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu interdyscyplinarnym

• Budowanie szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny

Lp.

Liczba godzin

1

Boży pomysł na małżeństwo.

Małżeństwo i rodzina w Biblii oraz nauczaniu Kościoła.

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

6 godz.

wykład

2

Etyka życia małżeńskiego a sprawa własnych

przekonań

2 godz.

warsztat

3

Wybrane zagadnienia z prawa małżeńskiego

i rodzinnego

– Czy każdy może ważnie zawrzeć małżeństwo?

2 godz.

wykład

4

O różnicach, które łączą i dzielą – spotkanie dwóch

tożsamości.

O sztuce komunikacji. Konflikty są nieuniknione – jak

sobie z nimi radzić.

2 godz.

warsztat

5

Prosimy nie przeszkadzać – współżycie seksualne.

2 godz.

warsztat

6

Koncepcja czy antykoncepcja – metody

rozpoznawania płodności.

2 godz.

warsztat

7

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Być ojcem, być matką.

2 godz.

wykład

8

Problem w rodzinie – uzależnienie i postawa wobec

uzależnionych.

2 godz.

wykład

Moduł II- Kurs rozpoznawania płodności

CELE

• Formacja małżonków świadomych swojej płodności

• Przygotowanie nauczycieli rozpoznawania płodności

• Uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli NPR

Lp.

Liczba godzin

1

Biologia prokreacji – fizjologia

płodności

1. Anatomia układu rozrodczego mężczyzny i kobiety, (1 godz.)

2. Fizjologia cyklu miesiączkowego – cykl hormonalny, (3 godz.)

4 godz.

2

Gospodarowanie płodnością w małżeństwie

1. NPR – jako styl życia (1 godz.)

2. Objawy płodności (1 godz.)

2 godz.

3

1. Powtórka materiału przepracowanego na poprzednim spotkaniu

2. Prowadzenie obserwacji objawów płodności

3. Wyznaczenie okresu niepłodności poowulacyjnej.

6 godz.

4

1. Powtórka materiału

2. Wyznaczanie dni niepłodności na początku cyklu

(niepłodność przedowulacyjna)

3. Zasady postępowania kobiet niedoświadczonych

6 godz.

5

Antykoncepcja a metody rozpoznawania płodności

1. Cykle nieregularne (1 godz.)

2. Cykl, a antykoncepcja hormonalna (2 godz.)

3 godz.

6

1. Cykle nieregularne (ćw. Na kartach)

2. Cykl, a antykoncepcja hormonalna(ćw. na kartach)

3. Obserwacja szyjki macicy tzw. samobadanie szyjki macicy

3 godz.

7

1. Sprawdzian – powtórka

2. Planowanie poczęcia

3. Poronienie samoistne

3 godz.

8

1. Powrót płodności po porodzie

(1 godz. 15 min.)

2. Premenopauza (1 godz.)

3 godz.

9

1. Powrót płodności po porodzie (ćw. na kartach)

2. Premenopauza (ćw. Na kartach)

3. Wspólna powtórka, wyjaśnianie wątpliwości

3 godz.

Moduł III- Szkoła Profesjonalistów

CELE

• Wyposażenie w kompetencje w przygotowywaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa

• Umiejętność pracy w parafialnej poradni rodzinnej

• Kształcenie i formacja osób wspierających rodzinę

Lp.

Liczba godzin

1

Personalistyczne podstawy miłości małżeńskiej

4 godz.

wykład

2

Dokąd zmierza współczesna rodzina?

3 godz.

wykład

3

Przemoc w rodzinie

3 godz.

warsztat

4

Pierwszy kontakt z osobą w poradnictwie rodzinnym

2 godz.

Warsztat

5

Katechezy przedmałżeńskie– jak je prowadzić

4 godz.

wykład

6

Poradnia rodzinna – metodyka i standardy pracy

4 godz.

warsztat

7

Problem w rodzinie – uzależnienie i postawa wobec uzależnionych

2 godz.

warsztat

8

Pomoc psychologiczna rodzinie – formy i metody pracy

4 godz.

Warsztat

9

Instytucjonalne wsparcie rodzin – oferty pomocy

2 godz.

warsztat